מונחים רפואיים חזור

ורידי הכסל iliac veins, vena iliaca

תאור

הוורידים המנקזים את רוב הדם מן הרגליים ומאזור האגן. שני ורידי הכסל, הימני והשמאלי, מתאחדים ויוצרים את הווריד החלול התחתון.