זן
strain

תאור

תת-קבוצה של אורגניזמים, כגון חיידקים, הנבדלים בתכונותיהם מחיידקים אחרים מאותו מין.