מונחים רפואיים חזור

"זנב סוס" cauda equina

תאור

צרור של שורשי עצבים שיורדים מחוט השדרה עד שהם מגיעים לפתחים המתאימים בעמוד השדרה.