זעזוע מוח
brain concussion

תאור

איבוד הכרה לתקופה קצרה, שנגרם בגלל חבטה עזה בראש; עשוי להימשך שניות אחדות או שעות אחדות. אין נזק מבני מזוהה במוח, אם כי זעזועי מוח חוזרים עלולים לגרום לתסמינים המצביעים על נזק מוחי.