חד-סוכר
monosaccharide, simple sugar

תאור

הסוכר הפשוט ביותר. החד-סוכרים מסווגים על-פי מספר אטומי הפחמן שהם מכילים: טריוז - מכיל שלושה פחמנים, טטרוז - ארבעה, פנטוז - חמישה, הקסוז - ששה. החד-סוכר הנפוץ ביותר הוא גלוקוז, שהוא הקסוז.