מונחים רפואיים חזור

חד-צדדי unilateral, one-sided

תאור

מתייחס או משפיע על צד אחד של הגוף או של איבר.