חוויה חוץ-גופית
out-of-body experience

תאור

צורה של דראליזציה, בה האדם חש שהוא עוזב את גופו ויוצא למסע דרך מנהרות אל אור חזק; מופיעה אחרי אלחוש או מחלה קשה, וקשורה בדרך-כלל לאנוקסיה של המוח.