מונחים רפואיים חזור

אזור ברוקה broca's area

תאור

אזור בקליפת המוח האחראי על הדיבור. ממוקם באונה הקדמית השמאלית ברוב האנשים הימניים.