מונחים רפואיים חזור

אבחון באמצעות תאחיזה genetic linkage analysis

תאור

חקר סמני דנ"א (DNA) לקביעת דפוס ההעברה במשפחה של גן הגורם למחלה ספציפית.