מונחים רפואיים חזור

אטוויזם atavism

תאור

תופעה בה לאדם יש תכונה או מחלה שהופיעה אצל קרוב רחוק, אך לא אצל הוריו.