חוסר זרע (אזוספרמיה)
azoospermia, azoospemia

תאור

היעדר מוחלט של תאי זרע בנוזל הזרע. מצב זה לרוב מלווה בעקרות. בספירת זרע תקינה נצפה למצוא מעל 20 מיליון תאי זרע בכל מיליליטר של נוזל זרע. הסיבות לאזוספרמיה נחלקות לשתי קבוצות עיקריות: גורמים חסימתים, בהם יש ייצור של תאי זרע אך אינם מופרשים לנוזל הזרע עקב בעיה במבנה או תפקוד צינורות הזרע. גורמים לא-חסימתיים, בהם אין כלל ייצור של תאי זרע עקב בעיה גנטית, הורמונלית, או אחרת. ראה גם מיעוט זרע.