מונחים רפואיים חזור

חוסר מוח anencephaly

תאור

היעדר מלא או חלקי של עצמות הגולגולת והמוח. זהו מום התפתחותי שאינו מאפשר חיים. ניתן לזהותו בשלב מוקדם של ההריון.