חניטה
embalming

תאור

שימור של גופת המת בעזרת תרכובות כימיות שמעכבות ריקבון. המצרים הקדמונים פתחו את החניטה לאמנות. היום השימוש העיקרי בשיטה זו הוא כשיש צורך בהעברת גופה לקבורה במקום מרוחק.