מונחים רפואיים חזור

חסם צרור bundle branch block

תאור

סוג של חסם לב בו ההפרעה להולכת אותות חשמליים בלב מופיעה באחד החדרים של הלב. כאשר החסם הוא בשני החדרים, החולה מפתח חסם לב מלא.