אטמות מרה
biliary atresia

תאור

פגם מולד בו צינורות המרה לא התפתחו מספיק או לא התפתחו כלל; השתלת כבד לתינוק עשויה להציל את חייו.