מונחים רפואיים חזור

חצוצרה fallopian tube

תאור

חצוצרה היא אחת מזוג צינורות דמויי משפך המובילים את הביצית מן השחלה אל הרחם. הפריית הביצית מתרחשת קרוב לקצה השחלתי של החצוצרה.