חצץ
gravel

תאור

אבנים קטנות שנוצרות בדרכי השתן. הן מורכבות בדרך-כלל משרידים של חומר גבישי אחר. המעבר של חצץ מן הכליה מלווה בדרך-כלל בכאב עז ועלול לגרום לדם בשתן. ראה גם אבנית.