חצצת בלוטת רוק
sialolith

תאור

אבן בבלוטת רוק או בצינור הרוק, שחוסמת את זרימת הרוק וגורמת נפיחות וכאב.