מונחים רפואיים חזור

אטקסיה ataxia

תאור

רעד והליכה לא יציבה כתוצאה מכשל של המוח לווסת את תנוחת הגוף ואת הכוח, הכיוון והקואורדינציה של תנועות הגפיים. הסיבה נעוצה במחלה של עצבים תחושתיים או של המוח הקטן.