מונחים רפואיים חזור

טאיקופסיה teichopsia, fortification spectrum

תאור

אורות מנצנצים מלווים בנקודות שחורות בשדה הראיה; נראים בדרך-כלל בתחילת התקף של מיגרנה.