מונחים רפואיים חזור

"טביעת אצבעות" של דנ"א DNA fingerprint

תאור

תבנית של פסים על גבי סרט שקוף, הנוצרת על-ידי עיבוד במעבדה של הדנ"א של אדם, הייחודי לאותו אדם; משתמשים בטכניקה זו בבדיקת אבהות ובזיהוי חשודים בפשע.