טומוגרפיה ממוחשבת של פליטת פוטון יחיד (SPECT)
Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT

תאור

שיטת הדמיה שמשתמשת בטכנולוגיה דומה לזו של סריקה בטומוגרפיה ממוחשבת, כדי ליצור חתכי רוחב של הדמיות של רקמות.