מונחים רפואיים חזור

טופוגרפיה topography

תאור

חקר האזורים השונים בגוף, כולל תיאורם ביחס למבנים סמוכים.