מונחים רפואיים חזור

טריטנופיה tritanopia, blue-blindness

תאור

פגם נדיר של ראיית צבעים, בו האדם אינו רגיש לאור כחול, ומתבלבל בין כחול לירוק. ראה גם דויטרנופיה, פרוטנופיה.