מונחים רפואיים חזור

טרי-יודו תירונין (T3) triiodothyronine, T3

תאור

אחד ההורמונים שמרכיבים את הורמון בלוטת התריס.