איברי מין
genitals

תאור

איברי רביה של הזכר והנקבה, הפנימיים והחיצוניים.