מונחים רפואיים חזור

טרפונמה treponema

תאור

חיידק מסוג ספירוכטה. כל המינים שלו הם טפילים, ואחדים מהם גורמים מחלות, כמו עגבת (סיפיליס) ופטלת.