מונחים רפואיים חזור

איזואגלוטינין isoagglutinin

תאור

אחד הנוגדנים שנמצא באופן טבעי בפלסמה וגורם לצימות של תאי דם אדומים מקבוצה שונה (ראה קבוצות דם).