כיב (אולקוס)
ulcer

תאור

נגע דמוי לוע של הר געש בעור או בקרום הרירי שמרפד את מערכת העיכול, מלווה בתהליכים דלקתיים זיהומיים וממאירים. כיבים בעור עשויים ללוות דליות ברגליים בגלל בעיות במחזור הדם; פצעי לחץ, וקרצינומה של תאי בסיס. לכיבים במערכת העיכול ראה אפתה, כיב עיכולי, כיב קיבה, כיב תריסריון.