מונחים רפואיים חזור

כינמת pediculosis

תאור

היטפלות של כינים מוצצות דם, בדרך-כלל מסוג פדיקולוס.