כרומוזום Y
Y chromosome

תאור

אחד משני כרומוזומי המין, שקיים אצל גברים ואינו קיים אצל נשים. הוא נושא את הגנים הקשורים לגבריות. ראה גם כרומוזום X.