מונחים רפואיים חזור

כרוני chronic

תאור

מציין מחלה מתמשכת עם שינויים איטיים מאד. בדרך-כלל מחלה כרונית מתפתחת בהדרגה. אין למונח זה קשר לחומרת המחלה. ראה גם חד (אקוטי).