כתם (מקולה)
macule, macula

תאור

כתם קטן שונה בצבעו מן העור שמסביבו ובגובה פני העור. ראה גם חזזית.