מונחים רפואיים חזור

כתם עיוור blind spot

תאור

אזור קטן על רשתית העין בו סיבי העצב הבאים מן התאים הרגישים לאור מובילים אל תוך עצב הראיה. אין באזור זה תאים רגישים לאור (ראה חרוט, קנה העין) ולכן הוא "עיוור".