מונחים רפואיים חזור

לב ימני right-hearted

תאור

מצב בו הלב נמצא בצד הימני של החזה במקום בצידו השמאלי, כתוצאה מפגם מולד. עשוי להיות קשור בפגמים מולדים אחרים, ולעיתים משולב עם מצב בו איברים נוספים כמו התוספתן והכבד מצויים בצד השמאלי של הבטן במקום מימין, והקיבה בצידה הימני במקום משמאל.