מונחים רפואיים חזור

לולאה loop

תאור

כיפוף באיבר צינורי, לדוגמה לולאת הנלי באבובית הכליה.