לוע עליון
nasopharynx

תאור

החלק של הלוע שנמצא מעל החך הרך.