מונחים רפואיים חזור

לוע תחתון oropharynx

תאור

החלק של הלוע שנמצא בין החך הרך והעצם ההיואידית (בסמוך לחלק העליון של מכסה הגרון).