מונחים רפואיים חזור

אין-ויוו (in vivo) in vivo

תאור

מציין תופעה ביולוגית שמתרחשת בתוך גוף חי.