מבקע
hiatus

תאור

פתח; לדוגמה, הסרעפת מכילה מבקעים לוושט ולאב העורקים.