אינולין
inulin

תאור

פחמימה בעלת משקל מולקולרי גבוה, המשמשת לבדיקה של התפקוד הכליייתי. הפעולה מכונה בדיקת פינוי אינולין. אינולין מסונן מזרם הדם באמצעות הכליות; על-ידי הזרקתו לדם ומדידת הכמות המופרשת בשתן בתקופה מסוימת, ניתן לחשב את כמות התסנין שמייצרות הכליות ביחידת זמן.