מונחים רפואיים חזור

מוח קדמי forebrain, prosencephalon

תאור

החלק הגדול ביותר של המוח, הכולל את המוח הגדול ואת מוח הביניים (המכיל את התלמוס וההיפותלמוס).