מונחים רפואיים חזור

מוטציה נקודתית point mutation

תאור

מוטציה בבסיס בודד או בקטע קטן מאד של דנ"א (DNA) בגן.