מולד
congenital, inborn

תאור

מתאר מצב שקיים בלידה. פגמים מולדים הם כאלה שנצפו בלידה, בין אם הם תורשתיים או שנגרמו על-ידי גורם סביבתי.