מוסדיות
institutionalization

תאור

מצב שמתפתח כתוצאה משהיה ממושכת במוסד (כגון אשפוז כרוני, בית יתומים). האדם מסתגל להתנהגות המאפיינת את המוסד במידה כזו שהוא אינו מסוגל לתפקד בסביבה אחרת. המאפיינים כוללים אדישות, תלות ואי לקיחת אחריות אישית.