מזומורפי
mesomorphic

תאור

מתאר סוג גוף עם מבנה מפותח היטב של שלד ושרירים ועמידה זקופה ויציבה.