מונחים רפואיים חזור

מחיצה (ספטום) septum

תאור

דופן שמפריד בין מבנים אנטומיים; לדוגמה, המחיצה הפרוזדורית-חדרית מפרידה בין הפרוזדורים והחדרים בלב.