מונחים רפואיים חזור

מחלה חמישית fifth disease, erythema infectiosum

תאור

זיהום נגיפי בילדים, מאופיין בפריחה מפושטת שמתחילה בדרך-כלל על הלחיים.