מחלה מדבקת
infectious disease

תאור

כל מחלה שעשויה לעבור מאדם אחד לשני. ההדבקה יכולה להיות באמצעות מגע גופני ישיר, שימוש משותף בחפץ כלשהו שנושא מיקרואורגניזמים מזהמים, דרך נשא של מחלה, או על-ידי שאיפת טיפות קטנות המכילות את המיקרואורגניזם, שהחולה פלט לאוויר בשיעול או בנשיפה. יש מחלות מדבקות שהרופאים חייבים לדווח עליהן לרשויות הבריאות.