מחלת נפש
mental illness, mental disease, psychopathy

תאור

הפרעה בתפקוד של רגש, תפיסה, זיכרון או מחשבה, או כמה מהם, הגורמת סבל לחולה או לאחרים. אם הבעיה היחידה היא שהתנהגות האדם אינה עומדת בציפיות החברה, המונח "מחלה" אינו מתאים. יש להבדיל בין מחלת נפש לבין פיגור, בו קיים כשל בהתפתחות האינטלקטואלית. מחלות נפש מתחלקות באופן כללי לפסיכוזות, בהן הערכת המציאות פגומה, נוירוזות, בהן נשמרת התובנה, והפרעות אישיות.